Home / Fitness / Zanders mediko-mekaniska gymnastikredskap

Zanders mediko-mekaniska gymnastikredskap

A few nice fitness equipment images I found:

Zanders mediko-mekaniska gymnastikredskap
fitness equipment
Image by Tekniska museet
CM74_03

Skakningsapparat. Konstruerad av Gustav Zander och tillverkad vid AB Göranssons Mekaniska Verkstad.

Shakingdevice. Designed by Gustav Zander and manufactured by AB Göranssons Mechanical Workshop.

Schüttelgerät. Entwickelt von Gustav Zander und produziert von AB Göranssons mechanischer Werkstatt.

Photo: Unknown.

www.tekniskamuseet.se/1/706.html

Gustav Zander
fitness equipment
Image by Tekniska museet
C16475

Porträtt av läkaren och vetenskapsmannen Gustaf Zander (1835-1920).

Portrait of doctor and scientist Gustaf Zander (1835-1920).

Portait von Arzt und Wissenschaftler Gustaf Zander (1835-1920).

Photo: Gösta Florman

www.tekniskamuseet.se/1/706.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*